Formand, Støtteforeningen af 2008
Finn Hammer
Tjørnehegnet 32, 2680 Solrød
Tlf 5614 3431, Mobil 4056 3431
Mail finn@donhammer.dk
 
Suppleant, Støtteforeningen af 2008
Bent Poulsen
Tjørnely 2, 2680 Solrød
Næstformand, Støtteforeningen af 2008
Bente Knudsen
Karlstrupvej 101, 2680 Solrød
Tlf 5614 4108
Mail erling.knudsen@vip.cybercity.dk
 
Revisor, Støtteforeningen af 2008
Søren Michaelsen
Egeparken 33, 3. mf., 2680 Solrød
Mail smi@atz-administration.dk
Kasserer, Støtteforeningen af 2008
Finn Hammer
Tjørnehegnet 32, 2680 Solrød
Tlf 5614 3431, Mobil 4056 3431
Mail finn@donhammer.dk
 

Aktiviteter i Støtteforeningen

Stadionsalg til 1. seniorkampe
Bankospil i Jersie Forsamling
Roskilde Festival
Tour de Solrød

Øvrig aktiviteter kan aftales med Solrød FC´s bestyrelse

Data oplysninger

Bankkonto (Nordea, Solrød afdeling) : 2344 2551841475
CVRnr: 31465168

Vedtægter for Støtteforeningen af 2008

ba1fc8bb852b250a5e90f693ff04eac9.pdf