Vi anvender Holdsport.dk

Årgang 2010 anvender Holdsport.dk til administrationen af vores spillertrup. Alle aktive spillere skal derfor oprettes på Holdsport. Kontakt trænerne for at blive oprettet.